دستگاه کرم زن
دستگاه کرم زن دوردیفه دو رنگ بیسکویت

ماشین آلات کرم زن بیسکویت

دستگاه کرم زن یک ردیفه

قابلیت کرم زنی به صورت تک رنگ و یا دورنگ

سرعت حداکثر 800 ساندویچ در دقیقه

دارای موتور سرو

دارای سیستم عیب یاب خودکار

شاسی از جنس آهن همراه با قاب استیل

دارای مخزن 80 کیلویی

قابلیت کرم زنی به صورت تک رنگ و یا دورنگ

دارای سرعت حداکثر 1600 ساندویچ بر دقیقه

دارای موتور سرو

دارای سیستم عیب یاب خودکار

شاسی از جنس آهن(در صورت سفارش از جنس آلومینیم) همراه با قاب استیل

دارای مخزن 100 کیلویی

قابلیت کرم زنی به صورت تک رنگ و یا دورنگ

دارای سرعت حداکثر 2400 ساندویچ در دقیقه

دارای موتور سرو

دارای سیستم عیب یاب خودکار

شاسی از جنس آهن(در صورت سفارش از جنس آلومینیم) همراه با قاب استیل

دارای مخزن 120 کیلویی

دستگاه کرم زن شش ردیفه

قابلیت کرم زنی در سه خط به صورت سه رنگ

دارای سرعت حداکثر 3000 ساندویچ در دقیقه

دارای موتور سرو

دارای سیستم عیب یاب خودکار

شاسی از جنس آهن(در صورت سفارش از جنس آلومینیم)همراه با قاب استیل

دارای مخزن 150 کیلویی