دسته: بلاگ

  • تاریخچه بیسکویت

    تاریخچه بیسکویت

    بیسکویت به عنوان یک ماده غذایی محبوب قرن‌ها و درحین سیر تغییر و تحول دنیا همراه مردم بوده است. با مردم یونان باستان همراه بود، در جنگ‌ها و سفرها سربازان را همراهی کرد، با پیشرفت جهان رشد کرد و منطقه به منطقه و کشور به کشور، جهان را به تصرف خودش درآورد. بله، بیسکویت داستانی…